Opublikowano: 16 listopada 2020

,,Jubileusz’’ sprzed lat…


,,Jubileusz’’ sprzed lat…

W listopadzie 1998 roku, Koło Gospodyń Wiejskich w Jerce świętowało  50 – lecia swojej działalności. W ramach cyklu ,,znalezione w archiwum’’ prezentujemy fotoreportaż z obchodów ,,Złotego Jubileuszu’’, który przed dwudziestoma dwa laty ukazał się w ówczesnej prasie lokalnej. (AK)