Inwestycje
Opublikowano: 02 czerwca 2021

,,Dni Profilaktyki'' z A. Rybińskim!


,,Dni Profilaktyki'' z A. Rybińskim!

,,I Krzywińskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’ – to najnowszy projekt Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu oraz Gminnej Rady Seniorów. Organizacja wydarzenia, planowanego w dniach 10 – 12 września br., była głównym punktem narady, która obyła się w Bielewie. Oprócz dyrekcji ,,ośrodka’’ - Anny Pawlak i Arkadiusza Kaczmarka, w spotkaniu uczestniczyli także Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak oraz Władysław Konieczny, sołtys i radny z Bielewa. Na terenie kompleksowo wyremontowanej świetlicy w Bielewie w dużej mierze przedsięwzięcie zostanie bowiem zorganizowane. – Szczegółowy program imprezy zaprezentujemy wkrótce. Aktualnie możemy jedynie zdradzić, że gwiazdą ,,Dni Profilaktyki’’ będzie popularny piosenkarz Andrzej Rybiński – wyjaśnia Arkadiusz Kaczmarek, Zastępca Dyrektora MGOPS Krzywiń. Koncert autora przeboju ,,Nie liczę godzin i lat’’ odbędzie się w niedzielę, 12 września br.