Opublikowano: 09 lipca 2018

,,Diamentowi'' jubilaci


,,Diamentowi'' jubilaci

Państwo Joanna i Leon Naskrętowie z Lubinia świętowali ,,Diamentowe gody’’, czyli 60 – tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji Jubilatów odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak i wraz z okolicznościowym dyplomem przekazał w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Krzywiń moc gratulacji oraz najserdeczniejsze życzenia.Państwo Naskrętowie wspominają jak przed laty się poznali; Pan Leon (ur.1930), mieszkający w Kopaszewie pracował w krzywińskiej ,,betoniarni’’  i tam poznał swoją przyszłą żonę - Joannę z domu Kruk (ur.1929) , pochodzącą z Lubinia,  która przyjechała do miasta „w interesach”.  Po ślubie, w roku 1958 małżonkowie zamieszkali w Lubiniu, w rodowym miejscu Pani Joanny.  Prowadzili małe gospodarstwo rolne z typową jak na tamte czasy, różnorodną produkcją rolną. Ponadto zajmowali się  wytwarzaniem wyrobów cementowych – głównie dachówki. Państwo Naskrętowie wychowali jedną córkę i doczekali się czworga wnuków. Jubilaci  mieszkają w rodzimym gospodarstwie razem z córką i jej rodziną. Pan Leon cały czas aktywnie interesuje się tym co dzieje się w dalej prowadzonym  przez córkę i zięcia gospodarstwie;  do jego codziennych obowiązków należy między innymi pojenie cieląt. (ZM)